Jag har gedigen erfarenhet som rekryterare och arbetar också brett operativt inom HR inom främst privata företag. Till detta har jag framgångsrikt arbetat med både HR och rekrytering i medelstora och stora industriföretag.

Jag är certifierad i många av marknadens tester för bla. personlighets-, kapacitets-, motivations-, grupp- samt chefstester. Jag kan givetvis också hjälpa till med second opinion.

Välkommen att kontakta mig, så hittar vi ett upplägg!